Reünisten ondersteunen PHRM

Bedroevende staat van de haard

Door tientallen jaren extreem en onbeschaamd gebruik is de haard momenteel in erbarmelijke staat. De schouw is diep zwartgeblakerd en niet meer op een conventionele wijze te reinigen. Delen natuursteen alsook de 18 meter hoge schachten zijn op bepaalde plekken door het extreme gebruik zwaar beschadigd. De barsten in de schachten maken dat de haard uit veiligheidsoverwegingen al enige tijd niet meer in gebruik is. Kennelijk was het ‘Bouwfonds’ in 1895 vergeten om het opstoken van piano’s, boten en wat al niet meer, mee te nemen in het ‘Programma van Eischen’ voor de haar.

De hoogste tijd om de haard weer te laten pronken

De Senaat is al geruime tijd voornemens om de haard te restaureren en weer veilig werkend te maken. De haard is een uniek bouwwerk wat de restauratie ervan delicaat maakt. Het project bestaat uit drie onderdelen, te weten: de schouw, de vuurbak en de schachten. Voor het reinigen van de schouw zijn er een aantal delen natuursteen uit het bouwwerk gehaald om in een laboratorium te worden onderzocht. Ook zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de schade en het herstel van de schachten.

Steun de restauratie van de haard met uw donatie!

De haard in huidige staat anno 2020
Staat van de haard bij oplevering van PHRM

Ondanks de bijzondere omstandigheden heeft de Senaat een sterke wens om voor het 41ste Lustrum de haard weer in blakende conditie te brengen. Daarom heeft de BRF besloten de renovatie van naar schatting 50.000 euro voor zijn rekening te nemen. Dit is mede mogelijk dankzij uw ruimhartige steun in de afgelopen jaren. Om een gezonde buffer voor andere projecten te behouden, hoopt de stichting Bouw- en Reparatiefonds (BRF) wederom op uw steun voor dit specifieke haardproject en vragen we u dan ook een donatie te doen.

Elke donatie, hoe klein ook helpt bij het herstel van de haard. Ruimhartige donateurs willen we graag extra bedanken:

Vanaf 50 euro vermelden we uw naam in de ReünistenVox en op de BRF website (als u hier prijs op stelt). Vanaf 100 euro wordt u uitgenodigd voor de borrel bij de onthulling van de gerenoveerde haard en vanaf 250 euro wordt u ook nog uitgenodigd voor een diner volgend op de borrel na de onthulling van de gerenoveerde haard.

Ook bestaat er de mogelijkheid een afgietsel van de haardplaat te bestellen. Een gedeelte van de aanschafprijs wordt dan besteed aan de renovatie van de haard. Neem hiervoor contact op met de Aedilis Internus, aedilis@usc.nl. Zie hieronder een impressie van de originele tekening en de hierop gebaseerde reconstructie.

Stichting Bouw- en Reparatiefonds

€6.400 van €15.000 opgehaald
Betaalmethode selecteren


Ik stel een vermelding van mijn naam op de BRF website en ReunistenVox als donateur op prijs

Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €50,00